‪...‬טוען
 תעריף הצהרוניקי

רישום קבוע שנתי

המחירים לרישום מלא כוללים עלות מבנה הנדרשת על ידי הישוב אבטליון

שם מחיר
רישום לשנתון ילד אחד 1200.00₪
רישום לשנתון שני ילדים 2160.00₪
רישום ארבעה ימים בשבוע 1055.00₪
רישום ארבעה ימים בשבוע לשני ילדים 2110.00₪
רישום שלושה ימים בשבוע 860.00₪
רישום שלושה ימים בשבוע לשני ילדים 1720.00₪
רישום ליומיים בשבוע 690.00₪
רישום ליומיים בשבוע לשני ילדים 1380.00₪
רישום ליום שבוע 505.00₪

קייטנות

שם מחיר
קייטנה שישה ימים שני ילדים רשומים 1080.00₪
קייטנה שישה ימים ילד(ה) אחד רשום 540.00₪
קייטנה חמישה ימים שני ילדים רשומים 900.00₪
קייטנה חמישה ימים ילד(ה) אחד רשום 450.00₪
קייטנה ארבע ימים ילד(ה) אחד רשום 360.00₪
קייטנה ארבע ימים שני ילדים רשומים 720.00₪
קייטנה שלושה ימים ילד(ה) אחד רשום 270.00₪
קייטנה שלושה ימים שני ילדים רשומים 540.00₪
קייטנה יומיים ילד(ה) אחד רשום 180.00₪
קייטנה יומיים שני ילדים רשומים 360.00₪
קייטנה יום אחד ילד(ה) אחד רשום 90.00₪
קייטנה יום אחד שני ילדים רשומים 180.00₪
קייטנה יום אחד ילד(ה) אחד לא רשום לצהרוניקי 170.00₪
קייטנה ללא עלות 0.00₪
קייטנת קיץ יום אחד ילד(ה) רשום 155.00₪
קייטנת קיץ יום אחד ילד(ה) לא רשום 185.00₪

חופש הגדול

שם מחיר
קייטנת יולי, שעות השלמה ילד אחד 270.00₪
קייטנת יולי, שעות השלמה שני אחים 500.00₪
קייטנת יולי ילד אחד 650.00₪
קייטנת יולי שני אחים 1150.00₪
קייטנת אוגוסט שבוע אחד ילד אחד 850.00₪
קייטנת אוגוסט שבוע אחד שני אחים 1500.00₪
קייטנת אוגוסט מלאה ילד אחד 1300.00₪
קייטנת אוגוסט מלאה שני אחים 2300.00₪