‪...‬טוען
 


תעריף הצהרוניקי

רישום קבוע שנתי

המחירים לרישום מלא כוללים עלות מבנה הנדרשת על ידי הישוב אבטליון

שם שנתון מחיר
רישום לשנתון ילד אחד 2020 1200.00₪
רישום לשנתון שני ילדים 2020 2140.00₪
ארבע ימים בשבוע 2020 1055.00₪
שלושה ימים בשבוע 2020 860.00₪
שלושה ימים בשבוע לשני ילדים 2020 1720.00₪
יומיים בשבוע 2020 690.00₪
יום בשבוע 2020 505.00₪

קייטנות וחופש הגדול

שם שנתון מחיר
יום קייטנה - ילד רשום 2020 90.00₪
יומיים קייטנה - ילד רשום 2020 180.00₪
שלשה ימים קייטנה - ילד רשום 2020 270.00₪
ארבהע ימים קייטנה - ילד רשום 2020 360.00₪
חמישה ימים קייטנה - ילד רשום 2020 450.00₪
יום קייטנה - שני ילדים 2020 180.00₪
יומיים קייטנה - שני ילדים 2020 360.00₪
שלושה ימים קייטנה - שני ילדים 2020 540.00₪
ארבעה ימים קייטנה - שני ילדים 2020 720.00₪
חמישה ימים קייטנה - שני ילדים 2020 900.00₪
קייטנה ללא עלות 2019<br/> 2020 0.00₪